× Warning! product_quantity_warning

In stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-170 90 kW

1.677,14 € (incl. VAT)
1.374,71 €
In stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-100 55 kW

1.241,29 € (incl. VAT)
1.017,45 €
In stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-200 110 kW

1.847,93 € (incl. VAT)
1.514,70 €
In stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-450 250 kW

3.006,16 € (incl. VAT)
2.464,07 €
Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-370 250 kW

5.092,08 € (incl. VAT)
4.173,84 €
In stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-300 160 kW

2.338,85 € (incl. VAT)
1.917,09 €
Out of stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-042 22 kW

807,30 € (incl. VAT)
661,73 €
In stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-056 30 kW

856,77 € (incl. VAT)
702,27 €
In stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-360 200 kW

2.710,30 € (incl. VAT)
2.221,56 €
Out of stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-085 45 kW

1.159,16 € (incl. VAT)
950,13 €
Out of stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-016 7.5 kW

711,17 € (incl. VAT)
582,93 €
Out of stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-036 18.5 kW

803,41 € (incl. VAT)
658,53 €
Out of stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-022 11 kW

773,76 € (incl. VAT)
634,23 €
Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-1400 900 kW

18.140,72 € (incl. VAT)
14.869,44 €
Out of stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-070 37 kW

951,03 € (incl. VAT)
779,54 €
Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-570 400 kW

5.881,57 € (incl. VAT)
4.820,96 €
Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-1000 630 kW

12.917,75 € (incl. VAT)
10.588,32 €
Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-017 11 kW

1.041,56 € (incl. VAT)
853,74 €
Out of stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-030 15 kW

788,58 € (incl. VAT)
646,38 €
Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-030 18.5 kW

1.079,83 € (incl. VAT)
885,11 €
Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-145 75 kW

2.425,65 € (incl. VAT)
1.988,24 €
Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-710 450 kW

9.004,48 € (incl. VAT)
7.380,72 €
Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-450 315 kW

5.417,97 € (incl. VAT)
4.440,96 €
Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-170 110 kW

2.839,10 € (incl. VAT)
2.327,13 €
Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-085 45 kW

1.765,80 € (incl. VAT)
1.447,38 €
Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-310 200 kW

4.437,84 € (incl. VAT)
3.637,58 €
Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-075 45 kW

1.453,15 € (incl. VAT)
1.191,11 €
In stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-170 90 kW

1.677,14 € (incl. VAT)
1.374,71 €

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-170 90 kW
normal duty: 90 kW, 170 A
heavy duty: 55 kW, 102 A
built-in bypas

In stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-100 55 kW

1.241,29 € (incl. VAT)
1.017,45 €

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-100 55 kW
normal duty: 55 kW, 100 A
heavy duty: 30 kW, 60 A
built-in bypass

In stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-200 110 kW

1.847,93 € (incl. VAT)
1.514,70 €

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-200 110 kW
normal duty: 110 kW, 200 A
heavy duty: 55 kW, 120 A
built-in byp

In stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-450 250 kW

3.006,16 € (incl. VAT)
2.464,07 €

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-450 250 kW
normal duty: 250 kW, 450 A
heavy duty: 160 kW, 270 A
Built-in by

Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-370 250 kW

5.092,08 € (incl. VAT)
4.173,84 €

EMOTRON MSF 2.0 Softstarter MSF-370
normal duty: 250 kW, 450 A
heavy duty: 200 kW, 370 A
No bypass
C

In stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-300 160 kW

2.338,85 € (incl. VAT)
1.917,09 €

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-300 160 kW
normal duty: 160 kW, 300 A
heavy duty: 90 kW, 180 A
Built-in byp

Out of stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-042 22 kW

807,30 € (incl. VAT)
661,73 €

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-042 22 kW
normal duty: 22 kW, 42 A
heavy duty: 11 kW, 25 A
built-in bypass,

In stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-056 30 kW

856,77 € (incl. VAT)
702,27 €

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-056 30 kW
normal duty: 30 kW, 56 A
heavy duty: 15 kW, 33 A
built-in bypass,

In stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-360 200 kW

2.710,30 € (incl. VAT)
2.221,56 €

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-360 200 kW
normal duty: 200 kW, 360 A
heavy duty: 110 kW, 216 A
Built-in by

Out of stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-085 45 kW

1.159,16 € (incl. VAT)
950,13 €

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-085 45 kW
normal duty: 45 kW, 85 A
heavy duty: 22 kW, 52 A
built-in bypass,

Out of stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-016 7.5 kW

711,17 € (incl. VAT)
582,93 €

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-016 7.5 kW
normal duty: 7.5 kW, 16 A
heavy duty: 4.0 kW, 10 A
built-in bypa

Out of stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-036 18.5 kW

803,41 € (incl. VAT)
658,53 €

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-036 18.5 kW
normal duty: 18.5 kW, 36 A
heavy duty: 7.5 kW, 21 A
built-in by

Out of stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-022 11 kW

773,76 € (incl. VAT)
634,23 €

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-022 11 kW
normal duty: 11 kW, 22 A
heavy duty: 5.5 kW, 12 A
built-in bypass

Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-1400 900 kW

18.140,72 € (incl. VAT)
14.869,44 €

EMOTRON MSF 2.0 Softstarter MSF-1400
normal duty: 900 kW, 1650 A
heavy duty: 800 kW, 1400 A
No bypass

Out of stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-070 37 kW

951,03 € (incl. VAT)
779,54 €

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-070 37 kW
normal duty: 37 kW, 70 A
heavy duty: 22 kW, 42 A
built-in bypass,

Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-570 400 kW

5.881,57 € (incl. VAT)
4.820,96 €

EMOTRON MSF 2.0 Softstarter MSF-570
normal duty: 400 kW, 710 A
heavy duty: 315 kW, 570 A
No bypass
C

Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-1000 630 kW

12.917,75 € (incl. VAT)
10.588,32 €

EMOTRON MSF 2.0 Softstarter MSF-1000
normal duty: 630 kW, 1125 A
heavy duty: 560 kW, 1000 A
No bypass

Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-017 11 kW

1.041,56 € (incl. VAT)
853,74 €

EMOTRON MSF 2.0 Softstarter MSF-017
normal duty: 11 kW, 22 A
heavy duty: 7.5 kW, 17 A
No bypass
Coa

Out of stock

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-030 15 kW

788,58 € (incl. VAT)
646,38 €

EMOTRON TSA Softstarter TSA52-030 15 kW
normal duty: 15 kW, 30 A
heavy duty: 7.5 kW, 18 A
built-in bypass

Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-030 18.5 kW

1.079,83 € (incl. VAT)
885,11 €

EMOTRON MSF 2.0 Softstarter MSF-030
normal duty: 18.5 kW, 37 A
heavy duty: 15 kW, 30 A
No bypass
Coa

Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-145 75 kW

2.425,65 € (incl. VAT)
1.988,24 €

EMOTRON MSF 2.0 Softstarter MSF-145
normal duty: 75 kW, 156 A
heavy duty: 75 kW, 145 A
No bypass
Coa

Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-710 450 kW

9.004,48 € (incl. VAT)
7.380,72 €

EMOTRON MSF 2.0 Softstarter MSF-710
normal duty: 450 kW, 835 A
heavy duty: 400 kW, 710 A
No bypass
C

Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-450 315 kW

5.417,97 € (incl. VAT)
4.440,96 €

EMOTRON MSF 2.0 Softstarter MSF-450
normal duty: 315 kW, 549 A
heavy duty: 250 kW, 450 A
No bypass
C

Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-170 110 kW

2.839,10 € (incl. VAT)
2.327,13 €

EMOTRON MSF 2.0 Softstarter MSF-170
normal duty: 110 kW, 210 A
heavy duty: 90 kW, 170 A
No bypass
Co

Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-085 45 kW

1.765,80 € (incl. VAT)
1.447,38 €

EMOTRON MSF 2.0 Softstarter MSF-085
normal duty: 45 kW, 96 A
heavy duty: 45 kW, 85 A
No bypass
Coate

Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-310 200 kW

4.437,84 € (incl. VAT)
3.637,58 €

EMOTRON MSF 2.0 Softstarter MSF-310
normal duty: 200 kW, 370 A
heavy duty: 160 kW, 310 A
No bypass
C

Out of stock

EMOTRON MSF Softstarter MSF-075 45 kW

1.453,15 € (incl. VAT)
1.191,11 €

EMOTRON MSF 2.0 Softstarter MSF-075
normal duty: 45 kW, 85 A
heavy duty: 37 kW, 75 A
No bypass
Coate